کلبه ریاضی

ریاضیات روح جهان

چگونه ریاضی بخوانیم؟

تکالیف

 

اشتباه رایجی که عمدتا در مورد تکالیف درسی وجود دارد این است که اهمیت آنها در این است که باید به مدرس تحویل داده شوند. در واقع، تکالیف درسی اولین و مهمترین ابزار یادگیری ایده ها و فرآیندهای اساسی در ریاضیات است. تکالیف درسی کمک می کنند تا دانشجو دقت خود را افزایش دهد. آنچه که به مدرس تحویل داده می شود تنها باید محصول فرایند یادگیری باشد.‎‎‎ چهار گامی که دز زیر پیشنهاد می شود برای موثر تر کردن مطالعه در خانه می باشند:‎‎‎


‎‎‎‎‎

‎1‎. آگاهانه مطالعه کنید. چند دقیقه به عقب برگردید و به یادداشتهای خود نگاه کنید. به کتاب مراجعه کنید تا بطور واضح بدانید که روی چه ایده هایی کار می کنید.‎‎‎


‎‎‎

2.‎ ایده ها را بررسی کنید. به‎‎‎ ایده ها و قوانینی که در کلاس درس مطرح شده اند فکر کنید. فراموش نکنید که با عبارات و مفاهیم جدید ریاضی بیشتر آشنا شوید. سعی کنید هشدار هایی که مدرس، در مورد خطاهائی محتمل، متذکر شده اند را به خود یاد آوری کنید. مثالهای داده شده را بطور کامل بررسی کنید تا مطمئن شوید که مفاهیم نشان داده شده در مثالها را کاملا فهمیده اید.


‎‎‎

‎‎‎

‎3‎. تکالیف را انجام دهید. در باره ایده هائی که تمرینات نشان میدهند فکر کنید.‎‎‎ با حل مسائل، فهم و دانش ریاضی خود را به تدریج افزایش خواهید داد. موارد زیر در این زمینه مفید هستند:‎‎‎

‎3‎.‎1‎‎‎‎. تکالیف را به دقت یادداشت کنید.‎‎‎ در دفتر خود بخش به خصوصی را برای نوشتن درس و تمرینهای آن در نظر بگیرید. اگر تکلیفی را باید انجام دهید متوجه نشده اید، حتما بپرسید.

‎3‎.‎2‎. از دستورالعمل ها پیروی کنید.‎‎‎

‎3‎.‎3‎. با دقت و شفافیت کار کنید.‎‎‎

‎3‎.‎4‎. نتیجه ی کار خود را بطور کامل به مدرس نشان دهید، نه فقط جوابهای آخر را. این کار به شما و معلمتان در بررسی اشکالات کمک می کند.‎‎‎

‎3‎.‎5‎. همیشه جوابها را از نظر خطاهای ساده ی محاسبه ای بررسی مجدد کنید.‎‎‎


‎3‎.‎6‎‎. بلافاصله بعد از کلاس، قبل از فراموش کردن درس، به خواندن درس بپردازید.‎‎‎


‎3‎.‎7‎. اگر مشکلی پیش آمد و نتوانستید مسئله ای را حل کنید، تسلیم نشوید. به ایده های مرتبط با مسئله، در جزوه ی درسی و کتاب، رجوع کنید. اگر آنچه که در مورد یک مسئله انجام داده اید گیج کننده است، در اغلب مواقع ، از اول شروع به بررسی کردن مسئله مفید خواهد بود. اگر هنوز مسئله برایتان واضح نیست، هر چه زودتر از معلم خود بپرسید.‎‎‎

‎4‎. اگر می توانید به دیگران کمک کنید. معمولا تلاش برای یاد دادن یک مطلب بهترین راه برای یاد گیری آن است! گاهی اوقات، درخواست کردن از یک همکلاسی برای کمک به حل یک مسئله مفید است. آنها معمولا می توانند به خوبی (اگر نه بهتر از ) معلم مفاهیم را توضیح دهند.

 

 

(ادامه دارد)

‎‎‎

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهاردهم مرداد ۱۳۸۹ساعت 18:28  توسط فایزه  |